Em học sinh bán thân để trả nợ cho ông bố cờ bạc Jinbao Na

#1 Zoom+
1561

Em học sinh bán thân để trả nợ cho ông bố cờ bạc Jinbao Na, hơn là giao hợp, ngâm dương vật cho nàng mang bầu, cả hai anh bà như muốn tự do hơn là bị ràng buộc “bận rộn” , “lòng thòng” con cái. Ông Hùng bị men rượu thấm, dục vọng xác thịt thúc hối nên dương vật cương cứng, nhìn Nguyệt đang nằm trên giường dang rộng đôi chân, cho khe lạch lộ hẳn ra, mời gọi chồng viếng động Thiên cung…. như hổ đói sắp vờn mồi trước khi nhai nuốt vào mồm no lòng. Ông Hùng xáp chiến, khoan thai theo bài bản, sex hiếp dâm tâm hồn hai người như hòa…

Xem thêm

china av