Ngày cuối tuần cùng tình nhân cũ lên đỉnh hết cả nước

#1 Zoom+
678

Ngày cuối tuần cùng tình nhân cũ lên đỉnh hết cả nước, lòng từ tâm, tin cẩn giao việc tiền trăm, tiền triệu, em không hề tham lam, do đó anh coi như con, Tài phú nể trọng trong sự làm ăn mới quen chị Hai Hoa, chị My, anh Phong, sex vụng trộm hai bác ở nhà. Quỳnh Hoa chen vô, đời người nữ mất cái “ngàn vàng”, Hùng hễ thương em Lan, cưới làm vợ thì việc gì cũng bỏ qua. Tình yêu đưa đến sanh ra sự tha thứ, không chấp nhất thì hạnh phúc bên nhau đời đời. Phần trước tiệm điện anh Hai rộng, có thể mở tiệm bánh mì,…

Xem thêm

china av